Bratislava Tomášiková

Kontaktná adresa:

Tomášiková 5/A, 821 01 Bratislava

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Soňa Klčovanská
Tel. č. : +421 905 980 537

Bratislava Mlynské Nivy

Kontaktná adresa:

Mlynské Nivy 54, 821 09 Bratislava

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Mgr. Martin Veneni
Tel. č. : +421 917 190 286

Milan Lakatoš
Tel. č. : +421 917 803 979

Piešťany

Kontaktná adresa:

Kuzmányho 1, 921 01 Piešťany

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Adam Svetlík
Tel. č. : +421 911 158 723

Ondrej Urban
Tel. č. : +421 918 175 644

Poprad

Kontaktná adresa:

Ulica Murgašova 5, 058 01, 1. Poschodie, kancelária č. 204

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Štefan Kriak
Tel. č. : +421 919 449 275

Banská Bystrica

Kontaktná adresa:

Cesta na štadión 7, 974 04 Banská Bystrica

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Mgr. Tomáš Marko
Tel. č. : +421 917 640 587

Roman Markovič
Tel. č. : +421 917 750 221

Matúš Chaban
Tel. č. : +421 911 586 980

Topoľčany

Kontaktná adresa:

Stummerova 6, 955 01 Topoľčany

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Martin Oravec
Tel. č. : +421 917 729 714

Michaela Oravcová
Tel. č. : +421 917 164 522

Andrej Lanc
Tel. č. : +421 911 154 367

Roman Zajíc
Tel. č. : +421 918 055 252

Lenka Oravec
Tel. č. : +421 915 873 815

Myjava

Kontaktná adresa:

Nám. M.R. Štefánika 581/29A,
907 01 Myjava

Mail: uchadzac@next-level.sk


Hľadáme ambicióznych kolegov, ktorí by chceli viesť pobočku

Mám záujem

Stará Ľubovňa

Kontaktná adresa:

Nám. Svätého Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Martin Štellmach
Tel. č. : +421 902 364 090

Prešov

Kontaktná adresa:

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Ivana Servanská
Tel. č. : +421 917 722 940

Lucia Verešpejová
Tel. č. : +421 904 192 855

Nitra

Kontaktná adresa:

Farská 10, 949 01 Nitra

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Andrej Lanc
Tel. č. : +421 911 154 367

Roman Zajíc
Tel. č. : +421 918 055 252

Michaela Oravcová
Tel. č. : +421 917 164 522

Košice

Kontaktná adresa:

Budova Sibling café

Werferova 6, 040 11 Košice

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Miroslav Cuninka
Tel. č. : +421 917 601 567

Košice

Kontaktná adresa:

Werferova 1, 040 11 Košice

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Martin Štellmach
Tel. č. : +421 902 364 090

Mgr. Tomáš Veneni
Tel. č. : +421 917 762 319

Lukáš Miľo
Tel. č. : +421 948 335 854

Nové Zámky

Kontaktná adresa:

Björnsonova 2, Nové Zámky 94002

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Róbert Fuscík
Tel. č. : +421 902 855 017

Ing. Hana Pavlíková
Tel. č. : +421 902 112 594

Jaroslav Takáč
Tel. č. : +421 907 245 139

Jozef Takáč
Tel. č. : +421 905 783 794

Trenčín

Kontaktná adresa:

Hosičská 2, 911 01 Trenčín

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Mgr. Miroslav Dauda
Tel. č. : +421 944 723 851

Matúš Valovič
Tel. č. : +421 915 760 230

Ing. Lucia Daudová
Tel. č. : +421 910 485 527

Trnava

Kontaktná adresa:

Vladimíra Clementisa 13,
Trnava 917 01, 1. poschodie

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Lucia Gáliková
Tel. č. : +421 908 845 223

Soňa Klčovanská
Tel. č. : +421 905 980 537

Ondrej Kollár
Tel. č. : +421 917 474 043

Zvolen

Kontaktná adresa:

Obchodný dom Area Centrum, Námestie SNP 19,
960 01 Zvolen,
kancelária na 2. poschodí posledná vľavo

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Zdenka Hroncová
Tel. č. : +421 905 563 640

Komárno

Kontaktná adresa:

Lodná 2B, 945 01 Komárno

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Ján Bottyán
Tel. č. : +421 907 966 908

Senec

Kontaktná adresa:

Lichnerova 72, 903 01 Senec

Mail: uchadzac@next-level.sk


Hľadáme ambicióznych kolegov, ktorí by chceli viesť pobočku

Mám záujem

Hlohovec

Kontaktná adresa:

Podzámska 12, 920 01 Hlohovec

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Ondrej Urban
Tel. č. : +421 918 175 644

Liptovský Mikuláš

Kontaktná adresa:

Pripravujeme

Mail: uchadzac@next-level.sk


Hľadáme ambicióznych kolegov, ktorí by chceli viesť pobočku

Mám záujem

Martin

Kontaktná adresa:

Podzámska 12, 036 01 Matrin

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Miroslav Dauda
Tel. č. : +421 944 723 851


Hľadáme ambicióznych kolegov, ktorí by chceli viesť pobočku

Mám záujem

Ružomberok

Kontaktná adresa:

Pripravujeme

Hľadáme ambicióznych kolegov, ktorí by chceli viesť pobočku

Mám záujem

Senica

Kontaktná adresa:

Nám. Oslobodenia 21; 905 01 Senica

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Adam Svetlík
Tel. č. : +421 911 158 723

Michalovce

Kontaktná adresa:

Pripravujeme

Hľadáme ambicióznych kolegov, ktorí by chceli viesť pobočku

Mám záujem

Modra

Kontaktná adresa:

Šúrska 136, 900 01 Modra

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Žaneta Murčová
Tel. č. : +421 901 711 522

Prievidza

Kontaktná adresa:

Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza

Mail: uchadzac@next-level.sk

Zodpovedný manažér:

Ardit Aliu
Tel. č. : +421 908 108 497

Žilina

Kontaktná adresa:

Pripravujeme

Hľadáme ambicióznych kolegov, ktorí by chceli viesť pobočku

Mám záujem